คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนต้องแสดงยอดขั้นต่ำ 20,000 เหรียญเพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการรับ I-20 ที่ถูกต้องเป็นเวลาหนึ่งปี ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ออกให้ในชื่อของคนอื่นนอกเหนือจากนักเรียนต้องแนบหนังสือรับรองฐานะทางการเงินมาด้วย
ได้ อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณต้องแสดงยอดเงินเพิ่มขึ้นอีก 6,000 เหรียญสำหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะแต่ละราย
I-94 ออกให้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กำลังเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบันทึกการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมด นักเรียนสามารถขอรับ I-94 ได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากรและด่านตรวจชายแดนสหรัฐ
หลังจากที่คุณได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ สำหรับนักเรียนที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดรออีก 3-5 วันทำการสำหรับการจัดส่งของ DHL (ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง)
ได้ ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวคุณสามารถเรียนได้ไม่เกิน 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ไม่ได้ นักเรียน F1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา
คุณสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ในวันเดียวกันกับที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม
LASC ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นโครงการ ESL ที่ผ่านการรับรองโดยภารกิจทางวัฒนธรรมของซาอุดิอาราเบีย เวลาสมัครโปรดแนบหนังสือรับรองฐานะทางการเงินพร้อมกับจดหมายที่ออกโดย SACM มาด้วย
นักเรียนทุกคนต้องชำระค่าสมัคร 150 เหรียญ นักเรียนที่สมัครเรียนจากต่างประเทศจะต้องชำระค่าธรรมเนียม DHL 100 เหรียญทั้งนี่ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางทางไปรษณีย์ที่จะรับ I-20 นักเรียน F1 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 350 เหรียญโดยตรงกับ SEVIS อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง
ราคาจะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณจะอยู่ที่ 2,500 เหรียญต่อเดือน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว เช่น ค่าที่พัก, ค่าเล่าเรียน, หนังสือ, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง เป็นต้น
ใช่ ข้อกำหนดด้านการเข้าเมืองระบุว่า นักเรียนต่างชาติจะต้องเริ่มเรียนในวันที่ระบุไว้เป็นวันเริ่มต้นใน I-20
ไม่ต้อง โรงเรียนของเราอนุญาตให้มีการสมัครก่อนเข้าเรียนก่อนและนักเรียนสามารถเริ่มเรียนตอนไหนก็ได้
นักเรียนต้องเข้าเรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และรักษาระดับการเข้าชั้นเรียนให้สูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนต้องมี ผลการเรียนที่ดีด้วย
นักเรียนที่ลงเรียนในหลักสูตรของเราเป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว (สองไตรมาส) มีสิทธิพักร้อนได้หนึ่งเดือน นักเรียนที่ลงเรียนเป็นเวลา 1 ปีแล้ว (สี่ไตรมาส) มีสิทธิพักร้อนได้สามเดือน นักเรียน F1 จะได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศได้ก็ต่อเมื่อ I-20 ได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน แล้ว
มี เราสามารถจัดที่พักให้นักเรียนที่ต้องการได้อาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวอเมริกัน หรือจะเช่าอะพาร์ตเมนต์แบบเดี่ยวหรือพักร่วมกันก็ได้
ไม่เป็นปัญหา ไม่มีความจำเป็นต้องขั้นต่ำในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนที่โรงเรียนของเรา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นภาษาที่สอง ESL ของเราประกอบด้วย 6 ระดับ เพื่อรองรับนักเรียนที่รู้ภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อย หรือคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย ไปจนถึงผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ได้รับ LASC ได้รับการรับรองจากสำนักงานการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของเอกชน (BPPE) แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกเหนือจากสภาการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม (ACCET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ให้การยอมรับ LASC ได้รับการรับรองจากโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและผู้เยี่ยมชม (SEVP) ร่วมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา และได้รับอนุมัติให้ออก I-20 สำหรับนักเรียน F-1 ที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่คัดมาแล้วได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาแห่งชาติสำหรับนักเรียนต่างชาติ (NAFSA)
นักเรียนของเรามีความหลากหลายมากและมาจากหลายเชื้อชาติ: บราซิล, อิตาลี, ตุรกี, ตะวันออกกลาง, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม, ไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย ครูทุกคนเป็นเจ้าของภาษาและส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาขั้นสูงและประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศมาก่อน

ฉันมีคำถามเพิ่มเติม